Teater- og Musikhusvennerne indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 15. marts 2023, kl. 18.00

Generalforsamlingen finder sted i Teatersalen i Musikhuset Esbjerg.


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og bemyndigelse til bestyrelsen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til samme
8. Valg af revisor og evt. suppleant til samme
9. Eventuelt

Eventuelle forslag til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2023.
Forslag sendes til bestyrelsesformand Hanne Meyer på hanne.meyer@esenet.dk.

Der vil i forlængelse af generalforsamlingen blive serveret et glas vin til de fremmødte.

NB: Der er ikke nogen forestillingen i forbindelse med årets generalforsamling.


Tilmelding

Af hensyn til traktementet beder vi dig tilmelde dig generalforsamlingen. Tilmelding skal senest fredag den 10. marts på tilmelding@mhe.dk.

Skriv venligst “Generalforsamling” i emnefeltet.