Musikhuset Esbjerg ønsker at give dig en god, personlig oplevelse og service, og vi passer godt på dine data imens

Her kan du læse om, hvordan vi håndterer dine persondata, både for dig som kunde, som besøgende på vores hjemmeside, som modtager af vores nyhedsmail, som bruger af vores sociale medier, m.v.

1. Dataansvarlig

Musikhuset Esbjerg, fond, er ansvarlig for behandling og opbevaring af dine persondata. Du kan til enhver tid kontakte Musikhuset Esbjerg, hvis du er i tvivl om noget i forhold til vores persondatapolitik eller vores behandling af dine persondata. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Musikhuset Esbjerg, fond
CVR: 20107502
Adresse: Havnegade 18, 6700 Esbjerg
Telefon: 76 10 90 00
E-mail: info@mhe.dk

2. Indsamling af persondata

Vi behandler dine personoplysninger på forskellige måder, hvilket afhænger af din relation til os og vores services. Her kan du få et overblik over de oplysninger, vi indsamler om dig, samt til hvilket formål.


2.1 Hjemmeside (mhe.dk)

Når du besøger vores hjemmeside, mhe.dk, indsamler vi information om din adfærd med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden, samt med det formål at kunne lave målrettet markedsføring. Der indsamles personoplysninger i form af IP-adresse samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, du som besøgende selv afgiver.

Da vi indsamler oplysningerne via tredjepart, videregiver vi indirekte og direkte personoplysninger til Google og Meta (Facebook, Instagram). Hos begge selskaber vil din IP-adresse kunne benyttes til at identificere dig, særligt hvis du har en konto/brugerprofil hos selskaberne, og hvis du generelt har accepteret at være logget ind på disse i din browser. En del af de data, der videregives, indsamles ved brug af cookies. Du kan lære vores cookiepolitik her, hvis du ønsker mere information.

Der er indgået databehandleraftaler med Facebook og Google, der begge har hjemme i USA, og det er verificeret, at de begge er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU-lovgivning.

Behandlingen af personoplysninger til statistik sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen – GDPR art. 6.1.f), idet vi afvejer, at indsamling af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder. Videregivelse af oplysninger til brug for målrettet markedsføring via cookies sker under samtykke (GDPR art. 6.1.a) givet til behandling af cookies via vores cookie-banner. Du kan altid trække dit samtykke til brug af cookies tilbage. Du kan læse vores cookiepolitik her, hvis du ønsker mere information.

De data, vi indsamler til statistik, opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes. Øvrige data, der videregives til Meta, kontrolleres af Meta, hvorfor vi ikke har kontrol med, hvornår data slettes.

På vores hjemmeside linkes til en række eksterne hjemmesider tilhørende Musikhusets samarbejdspartnere. Musikhuset Esbjerg er ikke ansvarlig for, hvordan persondata behandles på de sider, der linkes til. Vi opfordrer dig derfor til at læse persondatapolitikken på de givne sider.


2.2 Ved køb

Når du køber billetter, spisning eller andre produkter eller tjenester i billetsalget hos Musikhuset Esbjerg eller på mhe.dk, indsamler Musikhuset Esbjerg dine kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail og telefonnummer, samt oplysninger om betalingsmiddel. Ved køb behandler vi dine personoplysninger med det formål at gennemføre købet og levere det aftalte, samt for at kunne modtage betaling og fakturere efter bogføringslovens regler.

Dine angivne personoplysninger vil ikke blive benyttet til andre formål, fx fremsendelse af nyhedsmails, med mindre du har givet særskilt samtykke hertil. Bemærk dog, at du vil kunne modtage servicemails relateret til dit køb, fx hvis en koncert aflyses eller i andre tilfælde, hvor vi har lignende forpligtelse til at informere om ændrede forhold.

Behandlingen af personoplysninger knyttet til et køb sker som led i vores opfyldelse af købsaftalen (GDPR art. 6.1.b). Øvrige tilknyttede data behandles under legitim interesse (GDPR art. 6.1.f).

Personoplysninger knyttet til køb gemmes i op til seks år som følge af kravene i bogføringslovens §10. Øvrige tilknyttede data gemmes i samme periode.


2.3 Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig Musikhusets nyhedsbrev, anvender vi dine angivne personoplysninger med det formål at kunne sende e-mails med nyheder om nye arrangementer, tilbud, nye tiltag og services, samt øvrige marketingtiltag.

Der indsamles primært kontaktoplysninger i form af navn og e-mailadresse. Derudover opsamler vores nyhedsmailsystem statistik om, hvor mange gange et nyhedsbrev åbnes, hvilke links der klikkes på mv. Denne statistik anvendes til at forbedre indholdet og opsætningen af nyhedsbrevet.

Personoplysninger knyttet til nyhedsbrev behandles under samtykke (GDPR art. 6.1.a), og fremsendelse af markedsføringsmateriale finder kun sted, hvis dit samtykke er givet i henhold til markedsføringslovens §10 stk. 1.

Personoplysninger opbevares så længe, du er abonnent på vores nyhedsbrev, eller til du selv trækker dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du framelde dig ved at trykke på knappen ”Afmeld dig her”, der står i bunden af alle nyhedsbreve, Musikhuset afsender. Du kan også kontakte os på info@mhe.dk og bede om at blive afmeldt nyhedsbrevet.

Når du trækker dit samtykke tilbage, slettes dit abonnement på nyhedsbrevet. Dit samtykke gemmes i to år som dokumentation i henhold til vores strafferetlige ansvar under markedsføringslovens §37 stk. 3.


2.4 Sociale medier

Når du besøger Musikhuset Esbjergs sociale medier, indsamler både Musikhuset og de givne medier oplysninger om dig med henblik på at opsamle statistisk og målrette markedsføring.

Der indsamles data fra:

De data, der indsamles, giver Musikhuset Esbjerg mulighed for at få indblik i statistik omkring brugernes adfærd på de enkelte medier. Denne statistik er anonym for Musikhuset.

Musikhuset Esbjerg er fælles dataansvarlig med det enkelte medie for så vidt gælder indsamlingen af data, men kontrollerer ikke data. For udøvelse af rettigheder vedr. brug af personoplysninger henvises til mediernes egne persondatapolitikker.


2.5 Videoovervågning

I henhold til TV-overvågningsloven videoovervåger Musikhuset Esbjerg i dele af huset. Formålet med videoovervågningen er at forebygge kriminalitet og at øge sikkerheden for gæster i Musikhuset.

Optagelserne bruges kun i tilfælde af mistanke om kriminalitet og foretages under legitim interesse (GDPR art. 6.1.f) i henhold til TV-overvågningsloven. Optagelser vil kun blive videregivet til politiet og kun i forbindelse med opklaring i konkrete sager.

Optagelser slettes løbende 30 dage efter optagelse, med mindre optagelserne indgår i en konkret sag.


2.6 Øvrige formål

Vi indsamler generelt personoplysninger i forbindelse med kampagner, konkurrencer og lignende. Til disse formål indsamler vi typisk navn, e-mail, adresse, telefonnummer og samtykke til at sende nyhedsbreve.

Når vi behandler personoplysninger til disse formål, sker det enten under legitim interesse (GDPR art. 6.1.f) eller gennem samtykke (GDPR art. 6.1.a).

Personoplysningerne behandles typisk kun mens kampagnen eller konkurrencen kører og slettes umiddelbart efterfølgende. Hvis du er udtrukket som vinder, opbevarer vi dine personoplysninger til dokumentation i op til to år.

3 Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi benytter os generelt af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne og dermed er databehandlere for os. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer, at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder det, at vi kun overfører data. Dvs. at de data, som vi overfører, tilhører os og ikke bliver brugt til egne formål af den eksterne virksomhed. Vi samarbejder med følgende eksterne virksomheder (databehandlere):

 • ActiveCampaign (nyhedsbrev)
 • LinkedIn (dataindsamling og annoncering)
 • Google (dataindsamling og annoncering)
 • Billetten.dk (billetpartner)
 • STEP/Jysk Fynske Medier (annoncering)
 • Vagtplanlægningssystem
 • CRM-system

I enkelte tilfælde videregiver vi også dine data. Det sker, når de, vi giver data til, selv bestemmer, hvad de gør med data og dermed er dataansvarlige. Vi videregiver data til følgende:

 • Facebook (dataindsamling og annoncering) (fælles dataansvar)

Overdragelse og videregivelse af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4. Cookiepolitik

Musikhuset Esbjerg bruger cookies for at forbedre din oplevelse, analysere brugen af mhe.dk og til at målrette vores markedsføring. Du kan læse mere under vores cookiepolitik.

5. Dine rettigheder

Hvis du ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder i forhold til behandlingen. Du har bl.a. ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Musikhuset Esbjerg behandler om dig, herunder til hvilket formål. Dine rettigheder er ikke eksplicitte og kan være begrænset som følge af anden lovgivning.

Du har følgende rettigheder:

 • Retten til at bede om indsigt
 • Retten til at gøre indsigelse
 • Retten til at bede om begrænsning
 • Retten til at bede om sletning
 • Retten til at bede om berigtigelse
 • Retten til dataportabilitet (Du har ret til at få dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk, der er tale om oplysninger, du selv har afgivet)
 • Retten til at trække samtykke tilbage
 • Retten til at klage til Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@mhe.dk.

Vi passer godt på de personoplysninger, vi har om dig. Fra det øjeblik, vi modtager oplysningerne, kan du derfor have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som loven kræver.

På vores hjemmeside, mhe.dk, tager vi alle forholdsregler for at beskytte brugernes informationer mod misbrug.