Her kan du finde oplysninger om Musikhuset Esbjerg organisation, værdigrundlag og bestyrelse

Musikhuset Esbjerg er en erhvervsdrivende fond med en årlig omsætning på omkring kr. 30 mio. Fonden modtager årligt et driftstilskud i omegnen af kr. 7 mio. fra Esbjerg Kommune.

Musikhuset Esbjergs organisation

Musikhuset ledelse udgøres af direktør/CEO Torben Seldrup og souschef/COO Trine Navntoft.

Musikhuset Esbjergs bestyrelse består af syv medlemmer. To medlemmer er udpeget af Esbjerg Byråd, og to er udpeget af Teater- og Musikhusvennerne. De resterende tre medlemmer bliver udpeget af de fire førnævnte og består af et medlem med direkte tilknytning til erhvervslivet, et medlem med direkte tilknytning til kulturlivet og et medlem, der skønnes at have erfaring og viden, som fonden aktuelt har brug for.

Musikhuset Esbjergs bestyrelse

Johnny Søtrup, formand

Peter Ringtved, næstformand

Karen Frøsig

Turi Malmø

Anette Laigaard

Frank Jørgensen

Dino Selimović